Tulburările de personalitate din DSM-5. Evaluare, conceptualizare de caz și tratament

  75.00 lei
  • Editura: Trei
  • Autor:Len Sperry
  • Data aparitie: 2018
  • Numar pagini: 560
  • Cod bare: 9786064005366
Cod produs DON-00815210

Share:

În această carte excepțională, Len Sperry, sintetizând informațiile din DSM-5, ICD-10 și PDM, prezintă cele mai recente și eficiente modalități de evaluare și intervenție clinică în tulburările de personalitate. După ce familiarizează cititorul cu modelul standard al schemei de diagnostic și cu diversele modele de tratament disponibile în domeniu – psihoterapia centrată pe tipare, psihoterapia centrată pe transfer, tratamentul bazat pe mentalizare, terapia centrată pe scheme și terapia centrată pe dezvoltare – autorul dedică fiecărei tulburări de personalitate un capitol în care sunt incluse secțiuni privind diagnosticarea, evaluarea psihologică, conceptualizarea de caz (psihodinamică, biosocială, cognitiv-comportamentală, interpersonală și integrativă) și intervențiile de tratament - psihoterapia individuală, terapia de grup, terapia de cuplu și de familie, medicația și tratamentul integrativ și combinat. Exemplele clinice aduc claritate și substanță discuțiilor despre tratament și-i oferă cititorului accesul la profunzimea gândirii clinice. Len Sperry este profesor de psihiatrie la Florida Atlantic University și Medical College of Wisconsin și practică psihoterapia de peste 50 de ani. A scris peste 900 de articole despre tulburările de personalitate și psihoterapie și a publicat 80 de cărți. A primit din partea Asociației Americane de Psihologie premiul pentru excelență în activitatea sa profesională. La începutul acestui nou mileniu, clinicienii sunt tot mai încrezători și mai eficienți în lucrul cu indivizii cu tulburare de personalitate, mai mult decât în orice alt moment din istoria psihiatriei și a științelor din domeniul sănătății mentale. În timp ce în urmă cu 20 de ani, mulți, dacă nu cumva cei mai mulți clinicieni, considerau că aceste tulburări sunt intratabile, acum clinicienii pot indica atât către experiența clinică, cât și spre dovezile din cercetare care arată că indivizii cu tulburare de personalitate, inclusiv cei cu tulburare de personalitate borderline, pot fi ajutați să-și crească nivelul de funcționare și starea de bine. – Len Sperry Tulburările de personalitate pot fi înțelese ca fiind rezultatul unor modele de lucru nesecurizante care au ajuns să se autoconfirme. Aceste modele de lucru despre sine și despre ceilalți au devenit relativ inflexibile și închise în fața noilor informații și, drept urmare, individul trăiește un nivel semnificativ de distres în funcționarea sa socială, ocupațională și relațională. Este posibil să caracterizăm diversele tulburări de personalitate în termenii acestui model dimensional despre sine și ceilalți. – Len Sperry Cuprins Prefață Mulțumiri Partea I. Consideraţii privind diagnosticul Capitolul 1. Diagnosticul structural Structurile psihice şi organizarea personalităţii Interviul structural ca metodă de diagnoză Caracteristicile structurale ale organizării borderline a personalităţii Simptomele descriptive ca probe „prezumtive" Lipsa integrării identităţii: sindromul difuziei identităţii Mecanismele de apărare primitivă Testarea realităţii Manifestări nespecifice ale slăbiciunii Eului Lipsa integrării Supraeului Caracteristicile genetice şi dinamice ale conflictelor pulsionale Concluzii Capitolul 2. Interviul structural Faza iniţială a interviului structural Etapa de mijloc a interviului structural Organizarea nevrotică a personalităţii Organizarea borderline a personalităţii Organizarea psihotică a personalităţii Sindroamele organice cerebrale acute şi cronice Faza finală a interviului structural Câteva consideraţii suplimentare privind atitudinea intervievatorului Capitolul 3. Diagnosticul diferenţial la adolescenți Consideraţii generale privind diagnosticul Vignete Patologia narcisică în adolescenţă Capitolul 4. Tulburări de personalitate ale vârstnicilor Capitolul 5. Dificultăţi în clasificarea tulburărilor de personalitate Partea a II‑a. Terapia personalităţilor borderline Capitolul 6. Psihoterapia expresivă Fundamente teoretice Tehnica psihoterapiei expresive Interpretarea Menţinerea neutralităţii tehnice Analiza de transfer Îndrumări în gestionarea transferului Consideraţii privind prognosticul Un studiu de caz Capitolul 7. Gestionarea transferului în psihoterapia expresivă Ilustrări clinice Capitolul 8. Psihoterapia expresivă cu adolescenţii Psihoterapia expresivă şi structurile familiale Patologia borderline şi obiectivele de dezvoltare Tipuri de gestionare a acting out‑ului Exemple clinice Transformarea în cadrul transferului a unei relaţii de obiect parţial în acţiune Acting out‑ul ca acumulare de sensuri Izolarea comunicării cu sens în cadrul unui acting out cronicizat în transfer Funcţia centrală a terapeutului ca polaritate diadică şi pericolele acting out‑ului din contratransfer Capitolul 9. Psihoterapia suportivă Obiectivele terapiei şi responsabilităţile pacienţilor Concepţii greşite Tehnicile de bază Stadiile iniţiale ale terapiei Gestionarea transferului Mecanismele schimbării Capitolul 10. Indicaţii şi contraindicaţii pentru utilizarea terapiilor de orientare psihanalitică Psihanaliza Psihoterapia expresivă Psihoterapia suportivă Contraindicaţii generale pentru tratamentul de orientare psihanalitică Revizuirea tipurilor de tratament Recomandări pentru spitalizare Partea a III‑a. Personalităţile narcisice: teorie şi terapie clinice Capitolul 11. Abordările narcisismului din perspectiva psihanalizei contemporane O abordare kleiniană Kohut şi psihologia sinelui Abordarea relaţiilor de obiect din perspectiva psihologiei Eului Aspecte clinice Capitolul 12. Strategiile tehnice în terapia personalităţilor narcisice Apărări caracteriologice secundare Rezistenţele caracterului „ca‑şi‑cum" Episoadele micropsihotice paranoide Problema beneficiului secundar şi primar Sadismul caracterologic Regresia severă ca apărare caracterologică: personalitatea „ternă" Stadiile avansate ale terapiei Psihoterapia suportivă cu personalităţile narcisice Capitolul 13. Analiza de caracter Vignetă clinică Strategii în analiza de caracter Consideraţii metapsihologice Capitolul 14. Sinele, Eul, afectele şi pulsiunile Eul şi sinele Probleme privind terminologia Probleme la nivelul dezvoltării Forţe motivaţionale: pulsiuni, afecte şi relaţii de obiect Partea a IV‑a. Regresiile grave: Diagnostic şi terapie Capitolul 15. Impedimentele tratamentului Nerăbdarea din „aici‑şi‑acum" Focalizarea asupra obiectivelor legate de durată şi tratament Focalizarea pe distrugerea realităţii externe Interpretările iubirii disociate şi ale grijii disociate Beneficiul secundar al terapiei Toleranţa terapeutului la agresivitate Funcţia de susţinere a terapeutului Capitolul 16. Diagnosticarea şi managementul clinic în cazul pacienţilor cu potenţial de suicid Diagnosticarea Severitatea clinică a depresiei Tulburări afective majore suprapuse organizării borderline a personalităţii Automutilarea cronică şi suicidul ca „mod de viaţă" Managementul clinic Capitolul 17. Contratransferul, regresia tranferenţială şi incapacitatea de a depinde de analist Dimensiuni ale contratransferului „Domeniul" contratransferului Dimensiunea temporală Contratransferul şi severitatea patologiei pacientului Contratransferul şi regresia transferenţială Contratransferul şi incapacitatea de a depinde de analist Trăsături clinice Impactul asupra analistului Abordarea terapeutică Capitolul 18. Aspectele clinice ale patologiei severe a Supraeului Consideraţii teoretice Consideraţii clinice Nivelurile patologiei Supraeului Personalitatea antisocială Personalitatea narcisică cu un comportament antisocial egosintonic Nesinceritatea în transfer Tulburări grave ale personalităţii Negarea responsabilităţii morale Trăsături contradictorii ale Eului şi Supraeului, ca parte a patologiei borderline Comportamentul antisocial care exprimă sentimentul inconştient de vinovăţie Capitolul 19. Regresia paranoidă şi narcisismul malign Descrieri clinice Regresia paranoidă Autodistructivitatea ca triumf asupra analistului Lipsa onestităţii din transfer Exprimarea directă a triumfului sadic asupra analistului Consideraţii teoretice Consideraţii tehnice Partea a V‑a. Tratamentul în condiţii de spitalizare Capitolul 20. Concepţii divergente privitoare la tratamentul prin spitalizare al psihopatologiilor severe Contribuţiile psihanalitice la tratamentul spitalizat Punctul de vedere al lui Sullivan Abordarea psihologiei Eului Abordarea relaţiilor de obiect din perspectiva psihologiei Eului Abordări sociologice Psihiatrie comunitară, dezinstituţionalizare şi transinstituţionalizare O privire de ansamblu contemporană asupra tratamentului psihiatric din spital Capitolul 21. Comunitatea terapeutică: model de tratament spitalicesc pentru psihopatologiile severe Presupoziţii fundamentale Comunitatea terapeutică şi structura care o înglobează Activarea proceselor regresive de grup Factori intrapsihici versus factori interpersonali Capitolul 22. Tratamentul spitalizat pe termen lung al patologiilor severe borderline şi narcisice Procedee, obiective şi tehnici ale tratamentelor în grup Grupurile centrate pe sarcină Şedinţele echipei Întâlnirile axate pe experienţele de viaţă Psihoterapia de grup Întâlnirile comunităţii Cerinţele administrative Bibliografie

Produse recomandate